INVERTER MITSUBISHI บริษัท ฟาร์อีส ฯ ขาย

บริษัท ฟาร์อีส อินเตอร์ ฯ

เปิดให้บริการจำหน่ายอะไหล่ไฟฟ้า สำหรับเครื่องจักรมายาวนานกว่า 10 ปี

จัดจำหน่ายและนำเข้าอะไหล่ไฟฟ้าเครื่องจักรประเภท Automation สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โดยมุ่งเน้นทางด้าน

  • สินค้าที่มีคุณภาพ
  • บริการด้านการซ่อมที่ครบวงจร

สินค้าทุกรายการ เรารับประกันคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม

 

 

จำหน่าย Inverter Mitsubishi

มีหลากหลาย Series ให้เลือกใช้งานตามลักษณะงานที่เหมาะสมของลูกค้าได้ ดังนี้

  1. Series : FR-A700
  2. Series : FR-A800
  3. Series : FR-D700
  4. Series : FR-E700
  5. Series : FR-F700
  6. Series : FR-F800

*สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 086 318-4006, 084 090-0026

INVERTER โครงสร้างภายใน

ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit)

ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ AC. power supply (50 Hz) ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)

ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit)

ซึ่งทำหน้าที่ แปลงไฟตรง (DC Voltage) ให้เป็นไฟสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้

ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit)

ซึ่งทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของชุดคอนเวอร์เตอร์ และชุดอินเวอร์เตอร์

series INVERTER

Because it requires

“Let us help you”

shop now

Choose Series buy it now